РЕЗУЛТАТИТЕ НА РЕКЛАМНА БАНКА

- May 18, 2019-

РЕЗУЛТАТИТЕ НА РЕКЛАМНА БАНКА

Говорихме за входния и изходния ток на банката за настолна реклама в предишната статия. Входният ток се отнася до стойността на тока, зареждан по време на зареждането на самия източник на банкова енергия. Изходният ток се отнася до величината на тока по време на зареждането на настолната рекламна банка за захранване към захранващото устройство.

Този път ще въведем частта за напрежение на банката за настолни реклами . GOLDEN LISEN настолна рекламна сила банка има входно напрежение и изходно напрежение от 5v. Изглежда много просто,

но той е преминал през процеса на стимулиране и слизане.

Общият мобилен захранващ щепсел поддържа 100v ~ 250V AC захранване на околната среда и може да стабилизира напрежението в обхвата на 5v за зареждане на мобилен източник на захранване. Стандартното напрежение в клетката на мобилното захранване е 3.7V. За да се зареди мобилното устройство, напрежението на клетката се повишава и стабилизира на около 5V от усилващата IC. Това 5V е изходното напрежение.